Нови съоръжения за игри в Кула

Габриела Нинкова- председател на МКБППМН

На нови пързалка, люлка, лостове и маси за шах се радват децата на Кула. Тези съоръжения са закупени със средства на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, монтирани са и са готови за игри през лятната ваканция. Една част от тях са в парка до крепостта "Кастра Мартис", други- в градския парк.

"За по- големите сме монтирали лостове, които са възможност да се упражняват децата и да придобиват допълнителни умения. Масите за шах сме внедрили като полезни за умственото развитие. За най-мъничките са предвидени люлка и едно комбинирано съоръжение, в което има малка катерушка и пързалка с тунелче, което да се използва в приятни игри. Надяваме се всички да са "за" доброто на града, да има възможност децата да оползотворяват по добър начин времето си и да не се рушат съоръженията", каза председателят на комисията Габриела Нинкова.

Съоръженията за игра са за над 7 000 лева, като в сумата влиза и цената на монтажа. Решението да бъдат закупени е взето на заседание на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. В нея има представители на различни институции, дирекция "Социално подпомагане", детската градина и училището- това са хора, които най- добре познават нуждите на децата и затова Комисията е решила да зарадва по този начин децата на Кула.

До крепостта "Кастра Мартис" са посадени цветя, с които е изписано името на града- Кула.

"Това е също новост, която се случи в града. Знаете, че при посещение на някой град, хората обичат да се снимат и това е хубаво място."


Още от Цветовете на деня