Иванка Иванова: Трябва да има общи критерии в докладите на ЕК за върховенството на закона

Интервю на Диана Янкулова с Иванка Иванова за предаването “12+4“ по програма “Хоризонт“

Проблем е дали Комисията ще намери един общ набор критерии, които да бъдат прилагани едновременно за всички държави членки в планираните годишни доклади за състоянието на върховенството на закона в тях, заяви пред БНР Иванка Иванова, ръководител на Правната програма на Институт „Отворено общество“.

В предаването „12+4“ тя коментира решението на ЕК да въведе такива доклади, което бе подкрепено и от новоизбрания председател на комисията Урсула фон дер Лайен.

Още в хода на съществуващото засега само за България и Румъния наблюдение стана ясно, че и другите страни от ЕС имат нужда от такова наблюдение“, каза Иванова.

Тя посочи, че през 2014 г. ЕК прие една рамка за върховенство на правото, която не доведе до отпадане на Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния.

„Засега рамката за Върховенство на правото беше използвана в определена степен по проблеми, които засягат Унгария и Полша, т. е. да, има и редица други държави членки на ЕС, в които възникват проблеми в тази област. Тези проблеми са от различен характер, а дали Комисията ще намери един общ набор критерии, които да бъдат прилагани едновременно за всички държави членки, е вече отделен проблем, който засяга съдържанието на новия доклад, който беше обявен вчера от Комисията“, каза Иванка Иванова.

В интервю за предаването „12+4“ тя коментира още:

„Струва ми се важно да се каже, че това, което вчера публикува Комисията почива на три стълба – първият е свързан с това да бъде насърчено развитието на една култура на върховенството на правото, култура на правовата държава във всички държави членки. И там са планирани редица мерки, насочени към осигуряване на финансиране за неправителствени организации и за професионални организации, за подобряване на сътрудничеството между европейските мрежи на висшите съдебни съвети например, общите европейски организации на председатели на върховни съдилища и т.н…

Вторият кръг от неща, които казва Комисията, че ще направи, засягат превенцията, засягат възможността на Комисията да реагира в случаите, когато има заплаха за нарушаване на Върховенството на правото.

И вече третият кръг засягат санкциите… Струва ми се, че важното за България в този контекст е, че Комисията ясно показва, че тази санкция, с която основно разполага в момента - член 7 - замразяването на членството, каквато процедура вече има започната срещу една от държавите, но се бави в Съвета, тази процедура категорично не е достатъчна и Комисията е готова да върви дори на перспектива за промяна на договорите, създаване на нов механизъм или пък реформиране на начина, по който протича изслушването в Съвета…“.

Интервюто на Диана Янкулова с Иванка Иванова можете да чуете от звуковия файл.


Още от 12+3