Забранява се брането на мурсалски чай от естествени находища

инж. Екатерина Гаджева

Започнаха проверките на най- големите естествени находища на мурсалски чай в страната. Те се извършват съгласно заповед на министъра на околната среда и водите Нено Димов, с която за поредна година се въвежда забрана за събиране на лечебното растение.

Регионалната екоинспекция в Смолян ще провери състоянието на най- големите находища на мурсалски чай, които се намират в землищата на град Девин и село Мугла, община Смолян. Екоинспекцията  е изпратила писма до Регионалната дирекция по горите в Смолян, горските и ловни стопанства, на чиято територия има находища от вида за осъществяване на контрол съобразно правомощията им.

Забраната не важи за продажбата на билки от култивиран мурсалски чай, която се разрешава след издадено  удостоверение на общинската администрация с данни за местонахождение, площ и количество на произведените през годината билки.

Според разпоредбите на Закона за лечебните растения лицата, които в нарушение на заповедта събират, изкупуват, извършват първична обработка и търговия с билки и лечебни растения под специален режим на опазване и ползване, се санкционират. 

Каква са финансовите санкции и за коя поредна година се забранява брането на мурсалски чай от естествени находища уточни в интервю за Радио Стара Загора- инженер Екатерина Гаджева- директор на РИОСВ-Смолян: