Чия отговорност е децата да ходят на училище?

''Гледна точка'' в ''Посоките на делника'', 13 август 2019 година

От следващата учебна година започва още по-активна работа за привличането и включването на децата и учениците в образователната система, обявиха от Министерството на образованието и науката. За целта детските градини и училищата в страната ще сформират постоянни екипи за превенция на отсъствията без уважителни причини. При необходимост новите екипи ще функционират всекидневно. Експертите ще  посещават домовете на отсъстващите по неуважителни причини деца и ученици, като обходите ще се правят още след регистрирането на отсъствията.

Това предложение обаче не се хареса на голяма част от педагозите. Близо 6000 гласа подкрепа е получила онлайн-петицията на учители от цялата страна срещу идеята на просветното министерство. В над 10 точки авторите на петицията обясняват защо това не бива да се случи. Една от причините е, че според наредбата не е ясно дефинирано какво означава "ученик в риск от отпадане", което затруднява решението им кои ученици да бъдат посетени. Посочено е също, че работното място на учителя е училището, а не домовете на децата, както и че обикалянето по техните домове е извънреден труд, за който не е посочено кой ще заплати. Друга причина е, че тази мярка противоречи на законите, по конституция домът е неприкосновен и родителите не са длъжни да им отворят вратата. Учителите настояват наредбата да бъде оттеглена.

Снимка"Още преди две години казахме, че учителят не би трябвало да бъде водещ в процеса за обхват на учениците. Това би трябвало да бъде прерогатив на други институции, други министерства. Учителят само да подпомага този процес. Мисля, че в случая се пресолява манджата. Вече бяха създадени комисии в училищата, които да работят във връзка с обхвата. Сега се иска втора или дори трета комисия, която наслагва дейности, които би трябвало да помогнат за обхвата, но историята в последните 20 години показа, че това няма как да се случи- сега пак няма да се случи. Българският учител е претоварен с несвойствени дейности и това е една от тези, които евентуално ще се насложи на количката, която скоро ще се обърне. Трябва да седнем и да решим какви са действията, които биха решили този проблем. Да обясним на правителството какво се случва в момента в българското училище, как то генерира липса на правила, генерира анархична схема по отношение на ученик-родител и това след това се мултиплицира в самата държава. Това е големият проблем. Проблемът е много сериозен, но в момента не правим правилните действия, за да го решаваме", смята председателят на Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" Юлиян Петров.

СнимкаДиректорът на видинското училище "Св. Софроний Врачански" в квартал "Нов път" Нина Иванова обясни, че учителите в нейния колектив от години работят активно за обхвата на учениците и без да има специална наредба от Министерството:

"Този механизъм по Постановление №100 от миналата година касаеше формиране на екипи и обход на деца с цел обединяване усилията на различни институции- Социални дейности, Община, при необходимост- на полицията, както и на учители. Тогава нямаше такава реакция от страна на учителите. В нашето училище тези дейности са правени и преди да го има механизма, защото няма как по друг начин тези деца да бъдат привлечени. Миналата година екипът, с който работеха моите учители, беше изключително ползотворен. Не бихме могли да имаме негативна реакция срещу такова нещо, не защото не искаме да бъдем в унисон с колегите си, а защото това е необходимост и се прави в училището от години."


Бившият заместник-министър на образованието Диян Стаматов, който сега е директор на училище и председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета предложи, за да се избегне напрежението сред учителите, в  училищата да се назначават медиатори- непедагогически специалисти за бърза и директна връзка с родителите:

Снимка"В 300 училища в страната има назначени образователни медиатори, които са в пряка комуникация с училището, с класните ръководители. Тяхната дейност през последната година дава резултат. Там, където има ученици от различни уязвими групи, е най-добре да се продължи с назначаване на такива образователни медиатори, които да са връзка между "трудните семейства" и училището. Действително това не са свойствени за учителя дейности, но в същото време има немалко училища, в които броят на учениците в класните стаи е малък и не би следвало да остава в този си вид. Цялото общество разчита на дейността на учителя, на неговата духовност, отговорност и отдаденост. Механизмът за обхват даде добри резултати през изтеклата година."

Учители отново настояват да се предвидят по-сериозни санкции за родителите, които не гарантират посещението на децата си в училище. Педагозите искат и да се възстанови правото на учителя да отстранява ученик от час при неприлично поведение. В заключение заявяват, че отхвърлят всички промени, които касаят опита за подмяна на съдържанието на учителската професия.

Повече по темата- в прикачения звуков файл.

Още от Посоките на делника