Видински училища представиха резултатите от обучения за възрастни

Ирена Водова- старши експерт по математика

Регионалното управление на образованието във Видин представи резултатите от обученията за ограмотяване на възрастни. Целта е да се даде възможност на възрастни, които не са посещавали и не са завършили училище да се ограмотят и придобият компетентности от прогимназиален етап.

"В първия етап са сформирани 8 групи за ограмотяване, като успешно са завършили обучението си 77 обучаеми. Във втория етап се проведоха обучения в три групи, като успешно завършилите са 30 обучаеми. В момента се провеждат обученията в третия етап. Четири училища от област Видин реализират дейности в групи за ограмотяване и в групи за придобиване на компетентности от прогимназиален етап. Успешно завършили са 17 обучаеми в две групи за ограмотяване, продължава обучението в курсовете за придобиване на компетентности. Предстои да стартира обучението в седми клас", каза Ирена Водова- старши експерт по математика и регионален организатор по проект "Нов шанс за успех".

Резултатите от обученията представиха СУ "Св.св.Кирил и Методий"- Брегово, СУ "Христо Ботев"- Арчар, СУ "Васил Левски"- Кула и СУ "Св.св.Кирил и Методий"- Ново село.

Отворена е и нова процедура за кандидатстване към всички училища, които могат да проведат обучения в курсове за ограмотяване.

Още от БНР уеб