Фондация „За Нашите Деца“ отваря врати за желаещите да научат как работят

Създават Дневен център, който ще бъде насочен към децата със специални нужди

Фондация „За Нашите Деца“ провежда ден на отворените врати днес в рамките на втория Годишен форум на социалните услуги в Столична община и инициативата „Качеството означава промяна".Трите центъра на фондацията - Център за обществена подкрепа „Св. София“, Център за приемна грижа и Детска къща - отварят врати за всички желаещи да се запознаят отблизо с професионалистите и работата им в подкрепа на децата в риск и семействата им.

В рамките на деня ще бъдат представени иновативни услуги, насочени към стимулиране на ранното развитие на всяко дете, които ще бъдат прилагани в Комплекса за ранно детско развитие. Той ще започне да функционира в началото на следващата година. Професионалистите от новия център ще работят посредством различни методи като арттерапия, музикотарапия, ерготерапия, логопедична работа, занимателна терапия и ранна интервенция. 
Втората много важна услуга, която предстои да се реализира е дневен център, който ще бъде насочен към децата със специални нужди, техните родители и настойници.
Денят на отворените врати посрещна експерти от Агенция за социално подпомагане, Агенция за закрила на детето, а също и жители от съседните блокове. За тях беше приготвена презентация с постигнатите добри резултати, а също и с описание за бъдещите проекти. Фондация „За Нашите Деца“ беше подготвиха и щанд за ранна детска интервенция, където служителите на центъра обясняваха на младите майки как да полагат грижи за новороденото си дете.
Повече разказва Мариана Тасева - заместник изпълнителен директор към Фондация "За Нашите Деца" с ресор социални интегрирани услуги, в звуковия файл
Още от Ритъмът на столицата