За правата на пътниците, очакващи автобуса, който не идва

От години в по-малките населени места на Северозападна България единственият използван транспорт е автобусният. Има малки населени места, за които обикновено пътуват и по-малко хора. Възможно ли е автобусите не се отбиват до всяко населено място, включено в определения маршрут, когато в превозното средство няма пътуващи до определената дестинация? Какво правят хората, които евентуално очакват превоз в малкото село? Потърсихме мнения от пътници на видинската автогара. Спазват ли се разписанията на автобусите, особено към по- малките населени места?

"За нас се спазва, не мога да кажа за другите. Ние пътуваме за Лагошевци, през Димово. Не знам откъде е момчето, но той винаги ходи до там, независимо дали има или няма хора, той си мине и ако има хора, ги качва ... Случва се, случва се. Особено по моята линия- Видин- Акациево- Генерал Мариново- Пешаково"- коментираха видинчани.

Какви са правата на хората, които очакват автобусния транспорт, който е предварително обявен, но не получават съответната услуга? Обърнахме се към Министерството на транспорта, откъдето дежурният служител ни отговори, цитирам: "Ако населеното място е включено в маршрутното разписание на съответната линия, то тогава това се счита за нарушение. Ощетените пътници трябва да се обърнат към кметовете на населените места, които са сключили съответния договор за превоз с фирмата- превозвач и да се потърси отговорност за нарушението. Кметът трябва да има отношение, тъй като сключвайки договор с превозвача, превозвача е длъжен да спазва маршрутното си разписание."

Още от Цветовете на деня