Недостатъчният брой на съдебните заседатели може да доведе до забавяне на наказателните дела в бургаския апелативен район

11.09 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

За липса на кандидати за съдебни заседатели в бургаски апелативен район сигнализира днес председателят на Апелативния съд Деница Вълкова. Процедурата за техния избор е удължена, тъй като местата не са заети. Причината са промени в закона за съдебната власт от 2016, а опасността е забавяне на десетки дела. 

Завишени  изисквания към кандидатите и броя документи, възрастови ограничения  и такива в мандата  на съдебните заседатели са довели до затруднения с попълването на състава на заседателите. След законовите промени за първи път се стига до тази нова процедура, обясни съдия Вълкова. За да станете  заседател е необходимо:

Да сте на възраст от 21 до 68 години, да имате  настоящ адрес в община Бургас, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – Бургас и Окръжен съд - Бургас, да имате завършено най-малко средно образование. Не бива да сте  осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, да не  страдате от психически заболявания, да не сте съдебни заседатели в друг съд, да не сте общински съветници от съдебния район на Районен съд – Бургас и Окръжен съд - Бургас,  да не участвате в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели. Също така кандидатите  не трябва  работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд – Бургас и Окръжен съд - Бургас и  да не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата към същия съд.

Нито един кандидат за заседател не се е явил  в Тополовград и Стралджа. За ямболски регион са необходими 80 души, а кандидатите са една 42 . В несебър има само двама души, проблем единствено няма в сливенския район. Където има малко хора ще последва:

Законодателят не е предвидил какво ще последва ако и след удължаването на процедура не бъдат осигурени заседатели,заяви председателят  на общинския съвет Константин Луков и уточни

 При необходимост от 135 съдебни заседатели в Общинския съвет са постъпили 50 бр. документи на кандидати, за Окръжен съд – Бургас съотношението е 90 към 41.

Подготвили сме всички образци на документи, те могат да бъдат изтеглени от сайта на общината и на общинския съвет, ако хората нямат възможност могат да ги получат и на място, обясни още Луков.

До 17 септември могат да бъдат подавани документи в община Бургас.Съдия Вълкова призова тези, които критикуват съдебната система и протестират,  да станат част от нея като заседатели. 

Сега е моментът всеки, който не вярва в прозрачността, почтеността и ефективността на съдебната система, да се кандидатира и да се възползва
от възможността пряко, заедно със съдиите да правораздава. По този начин, със собственото си участие и с гласуването и произнасянето в
тайното съвещание в съответното наказателно дело, гражданите могат да влияят непосредствено върху качеството на правораздаването и
справедливостта на съдебния процес“

Председателят на Апелативния съд разясни нормативните изисквания пред кандидатите и начина на заплащане на труда им , като добави, че всеки
съдебен заседател получава възнаграждение по специална законоустановена формула, при гарантиран минимум от 20 лв. на ден. На съдебните
заседатели се възстановяват разходите за транспорт, които са направили във връзка с участието им в съдебни заседания. При неизпълнение на
задълженията председателя на съда може да наложи глоба на съдебен заседател. Съдебните заседатели участват в съставите на първоинстанционните
съдилища при разглеждането на наказателни дела. Вълкова посочи, че работодателите са длъжни да освобождават съдебните заседателите от
работа за участието им в съдебните процеси по време на мандата им .

Новите съдебни заседатели ще бъдат обучени непосредствено след полагането на клетва в началото на мандата им .
  Информацията за цялата процедура за избор на съдебни заседатели за мандат 2020-2024 г. гражданите могат да намерят на адрес:

https://burgascouncil.org/Novini-Vazhni-sobshcheniya/3924

ПОВЕЧЕ В ЗВУКОВИЯ ФАЙЛ: