Изследват учители за бърнаут

Фрагмент от ''Цветовете на деня'' 11.09.2019г.


Национално проучване за синдрома на професионалното прегаряне започна сред учителите в страната. Изследването е по съвместен проект на Министерството на образованието и науката, Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" и Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" на тема "Диагностика на бърнаут синдром при педагогическите специалисти за справяне с хроничния стрес".  Професионалният стрес при учителите е свързан основно с работното натоварване, смята главният учител в основно училище "Софроний Врачански" Видин Татяна Йорданова:"Да, професията е стресова. Защото нещата в последните години много се промениха - промени се изцяло нормативната уредба, промени се отношението на родители към учебния процес, промениха са самите деца, нормално е, това са други поколения. Така че неминуемо това рефлектира върху учителя, може би в определен момент се стига и до този синдром. Може би е похвално, че от министерството искат да видят нивото на стрес сред учителите и да предприемат съответни мерки учителите да минават на рехабилитация и на възстановяване..."Директорът на учебното заведение Нина Иванова също смята, че изследването би могло да бъде полезно за провеждането на профилактика сред педагогическите специалисти:"Да, необходимо е учителското съсловие да бъде здраво. Пожелателно е то да бъде и младо, защото децата задължително искат учителите им да бъдат млади. Всичко това може да стане, когато има профилактика. Ако ние като гилдия погледнем на тази мисъл на министъра и на неговия екип, че един такъв преглед и една такава констатация е профилактика за това някои да спасят статуса си, за да бъдат полезни за себе си и за образованието, да. Но ако наказателно приемем варианта, че ще бъде прегледан някой, за да бъде засегнат по някакъв начин, да не влагам по-сериозни думи, че той вече не е състоятелен да изпълнява тези работи, не. Професиите на учителя и лекаря са вечни, всеки един минава през тях..."Между 1000 и 5000 учители от цялата страна ще бъдат обхванати от изследването на синдрома на професионалното прегаряне. Вече има учители, пожелали да участват, обясни председателят на Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" д-р Юлиян Петров:"Синдикат "Образование" от няколко години се опитва да започне да партнира в изграждането на политика за съхраняване и компенсиране на труда на българския учител и днес ние сме много радостни, че се прави сериозна стъпка в тази посока с едно изследване, което е диагностика на бърнаут синдрома при педагогическите специалисти за справяне с хроничиня стрес. Всеки учител, пожелал участие, ще получи индивидуална покана и ще попълни 2 вида тестове, с които ще бъде изследвано неговото изхабяване, прегаряне или т. нар. бърнаут синдром. На базата на изследванията, които ще оповестим в национален мащаб, заедно с министъра на образованието, който е основен поръчител на това изследване, на национална конференция ще оповестим резултатите и най-важното- те ще бъдат повод за създаване на съответните компенсаторни механизми, които могат да бъдат насочени към по-специална и по-активна рехабилитация на учителите и намаляване натоварването обратнопропорционално на възрастта на учителите..."Механизмите за справяне с бърнаут синдрома сред учителите вече са установени и се прилагат в различни държави по света. Целта на изследването ще бъде да установи българския формат на тези механизми, обясни синдикалният лидер.Учителите могат да се включат в изследването до края на септември, а каква е реалната картина по отношение на емоционалното прегаряне при учителите се очаква да стане ясно до края на годината.


Още от Цветовете на деня