Психолог: Не преекспонирайте първия учебен ден

Добрите учители, следят внимателно децата и знаят кога да се намесят
Върху адаптацията на децата, особено за тези, които за първи път прекрачват прага на училището е посветено предаването “Радиоприемница” само няколко дни преди началото на учебната година.

Има родители, които преекспонират емоцията около първия учебен ден. Трябва да се има предвид, че децата попадат в нова социална среда. Те тепърва ще градят социалната си действителност и ако ние ги “пренапомпваме”, е възможно да си създадат погрешно първо впечатление. "Важно е да не се поддаваме на прекалената емоция, защото учебният процес е нещо, което ще се случва на детето с години. Това е нормален процес и детето трябва да знае, че това е неговата работа", казва психологът Ина АнтоноваИна Антонова

Преди първия учебен ден първолаците трябва да бъдат подготвени за това, че отиват на училище, за да изградят себе си, не да се сравняват, не да се доказват, не да противоречат на някой, който е новият ментор в живота им, а да изградят себе си и да се съревновават със себе си и да дадат най-доброто от себе си. Важно е децата да научат това преди да влязат за първи път в класната стая, казва психологът.

Голяма грешка, която правят родителите е, че много често самите те отричат авторитетите, така децата изграждат пагубна представа, че авторитетите са лоши хора. 

Важно е също така на децата да бъде обяснено, че учителят не е там, за да ги обича, а за да ги научи на някаква опитност.
Ролята на родителя е да предложи на ученика стимули и наказания, трябва да има лишаване от някакви малки награди, които да коригират поведението на детето, така че да се превърне в самоконтролиращо се поведение.

Според психолога има много родители, които си позволяват да злоупотребяват с това, че имат по-добри финансови позиции или че са по-известни, но има училища, които са за всякакъв тип хора.

Добрите и мотивирани да си вършат работата учители, следят внимателно децата и знаят кога да се намесят в групата и кога да работят заедно с родителите, за да се коригира поведението на даден ученик. Това обаче се прави рядко и в повечето случаи от млади учители.Едно дете трябва да се научи само да решава проблемите си, но то няма опитността на възрастните. 

Според психолога, може да се елегантно да бъде подтикнато към обсъждане на проблема, без да му даваме готови решения, за да разбере детето принципа за решаване на проблеми. Проблем обаче е това, че съвременните родители често нямат време да си изслушат децата.

Важно е също така родителите да снижат тревожността си - не да драматизират, а да търсят решение, защото  така показват на детето, че проблемите са само временни пречки.Когато според родителите средата не е градивна за едно дете, често се стига до преместване. Това е травмиращ за децата процес и не трябва да се прави необмислено, защото се създава впечатление в детето, че проблемът се решава чрез бягство.

Чуйте целия разговор с психолога в звуковия файл.
Още от Радиоприемница