Анита Карпенкова, психолог: Да помислим какво е важно за детето, не толкова за нас

Детско-юношеския психолог Анита Карпенкова
Приготовленията за първия учебен ден започват месеци преди него и продължават дълго време след това. Родителите често купуват от всички пособия в магазина, за да може първокласникът да тръгне с желание на училище и да не се чувства превъзхождан от своите съученици. Но това, което забравят в еуфорията, е, че детето не става ученик за една вечер благодарение на вълшебна пръчица, а за това се изискват усилие, търпение и много внимание от страна на родителите.

Родителите отново преживяват първи клас и техните спомени и желания се проектират върху подготовката на детето, отбеляза Анита Карпенкова - детско-юношески психолог от повече от 10 години. Може да се обясни на детето, когато избира какво и защо, но не бива да му се забранява или да му се възлагат допълнителни отговорности – самото училище ще го натовари с тях. То и без това е поставено в стресова ситуация.

Да помислим какво е важно за детето, не толкова за нас…

Анита Карпенкова оприличава първи клас на абитуриентския бал в България.

Още от Радиокафе