Увеличават се първолаците с логопедични проблеми

Разговор на Зорница Семерджиева със Светлана Берова

Все повече деца започват първи клас, без да притежават необходимите езикови и говорни умения и с дефицит на вниманието и концентрацията, показват наблюденията на специалиста логопед от Казанлък Светлана Берова.

Причините за недостиг на училищна зрялост, въпреки навършените 7 години, при тях е комплексна. Увеличават се децата, които проговарят по-късно от норматива, а това води до нуждата от „догонване“ на връстниците. Като основен проблем обаче Светлана Берова открои липсата на адекватна идентификация на рисковете от обучителни затруднения от страна на всички, които имат отношение към отглеждането на децата.

Навлизането все по-широко в бита ни на електронните устройства – гледане на филмчета, които не са на български, прекаляване с таблетите, липсата на ясно формирани правила в дома и семейството водят до дефицити, които после създават проблем в училищни условия, посочи специалистът.

Светлана Берова съветва родителите да търсят помощ още преди училищна възраст, тъй като базовите умения по петте скали на детско развитие се формират до 7-годишна възраст. По думите й отговорният родител е добре да направи консултация с логопед на 3-,5- и 7-годишна възраст с цел превенция.

Цялото интервю със Светлана Берова може да чуете в прикачения звуков файл.


Още от БНР уеб