"Едно" от 27 септември 2019 година

''Едно'' от 27 септември 2019 година

Темите в "Едно" по Радио Видин, предаването, което се излъчва със съдействието на Фондация "Подкрепа за реализация":

В предаването обръщаме внимание на обучението, което фондацията организира преди две седмици. Изпълнители на социални услуги бяха обучавани как да организират социални събития. Според хората, които участваха, усвоеното няма да е само на хартия, а ще намери реално приложение.

От Центъра за социална рехабилитация и интеграция към фондацията с потребители на социални услуги са днес в  сръбския град Зайчар. Там се провеждат седмите игри за хора с увреждания. Състезателите от Видин са с амбиции за отлично представяне във всички дисциплини.

Говорим и за промени на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж в сила от началото на септември,  заложени в новия Закон за личната помощ.


Още от Заедно