90% от учителите поразени от бърнаут синдром

Интервю на Ангел Шенков с Румяна Профирова


През юли внимание привлече новината за намерението на образователното министерство да повиши самостоятелността на учителите при структурирането на учебното съдържание, което намерение намери и своята реализация с публикуването в "Държавен вестник" на промените в наредбата за общообразователната подготовка. На пръв поглед, промяната е сравнително обтекаема, каза Румяна Профирова, председател на РСО "Подкрепа" Кърджали. Премахва се една от алинеите на първия член на наредбата, която се отнася до задължението за определяне на структурното тематично разпределение, както и последният ѝ раздел, който описва особеностите на тематичното разпределение. За сметка на това разделът, посветен на учебните програми се разширява с нов член, според който учителите самостоятелно ще определят разпределението на учебното съдържание, но в рамките на предвидените в учебния план часове. Друг приоритет в дейността на синдиката е работата по механизма за обхващане и задържане на учениците в системата на образование. За да стане училището генератор на ценности за преодоляване на въздействието на улицата върху поведението на подрастващите,  КТ "Подкрепа" предлагаме да се въведе оценка за дисциплина, сподели Профирова. За да бъдат българските учители по-продължително време в добра кондиция  предлагаме също да се въведат компенсаторни механизми за подобряване на физическото и психическото им здраве, като с  ПУ "Паисий Хилендарски" правим и тестове на учителите, които евентуално са преживели бърнаут. Идеята ни е, че много учители и директори преживяват по-тежка фаза, докато са в училище и нямат възможност реално да релаксират. Учителите работят твърде често над установената от закона норма и това е вече утвърден негативен ефект, който отблъсква младите учители, които са опитали да започнат учителската професия. Всички олимпиади и състезания се провеждат в съботни и неделни дни, а обикновено не се заплащат или компенсират, за което синдикатите искат допълнителни средства. Друг извънреден труд полаган от учителите е по време на дежурство в коридора и училищните дворове. Този труд, освен че е несвойствен, лишава педагога от основни физически нужди и прави учителската професия непривлекателна за огромна част от дипломираните специалисти. Най-вредният ефект на извънредния труд при учителите е бърнаут синдромът, който при учителите е много силно изразен, сподели председателя на РСО "Подкрепа" Кърджали. В някои аспекти на бърнаута  се очаква до 90% от учителите да бъдат поразени от този ефект. Това е стресът, това е липсата на  резултатност, на добра комуникация, поради което е налице създаване на дистанция с учениците на базата на тези процеси. Именно затова трябва да се признае истината и да изгради политика за защита на учителя, заключи Профирова.

Повече за бърнаута и самостоятелността на учителите при структурирането на учебното съдържание, както и за резонанса от протеста на 16 септември пред МОН, чуйте в интервюто на Ангел Шенков с Румяна Профирова в звуковия файл.

Още от БНР уеб