Невелина Стойнева от БЧК:

Агресията е форма на изява, всеки има нужда да бъде разбиран

Невелина Стойнева и Мария Павлова за проявите на агресия и различните й измерения

Столичната организация на Българския Червен кръст организира дискусионен форум на тема „Форми за превенция на агресията в училищата”. Целта е да се обсъдят различни гледни точки и създаване на партньорства за работа по превенцията на агресията и насилието сред подрастващите, както и превенция на рисково и асоциално поведение, където всяка една от страните да участва със собствената си експертиза. В събитието участваха и представители на ДАЗД и на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, училищни директори, педагогически съветници, доброволци и служители на БЧК - Столична организация, както и други заинтересовани страни.

„Едно от решенията срещу насилието е да се насочат учениците към извънкласни дейности, спорт, доброволчество. Вербалното насилие е много устойчиво, трябва да го ограничим. Стигне ли се до физическо насилие, е много по-трудно то да се спре. Необходимо е децата да бъдат включвани в доброволчески дейности, които да ги направят граждански активни,“ коментира организаторът на форума Невелина Стойнева от БЧК

В основата на насилието лежи търсенето на внимание, най-вече от родителите, които обаче са твърде ангажирани, съгласиха се експертите. Именно в лесно достъпните социални мрежи пък се крие най-острото насилие между връстници. Там средата позволява анонимност, а агресорът се чувства най-силен в мрежата.

Представително анкетно проучване, проведено сред ученици от 6 до 11 клас в шест училища, посочва, че училището е средата, където се заражда насилието. Способ за размяна на обиди са най-често социалните мрежи, а момичетата използват повече обиди и агресивен език срещу връстниците си, отколкото момчетата. Интересен факт е, че компютърните игри, макар понякога агресивни, могат да помогнат при справянето с насилието - те се използват като среда за изливане на емоциите. След това детето няма нужда да проявява насилие към останалите.

Ако забележат насилие или са жертва на такова, най-добре е децата да се обърнат към училищния психолог, родител, учител или доброволец.
„Но не само учениците имат нужда от обучение по темата за насилието. Родителите и учителите също трябва да се обучават в движение и да не пренебрегват дори малките знаци, които им подсказват, че съществува вероятност за насилие между децата,“ допълни Невелина Стойнева

Още от Ритъмът на столицата