Агресия, натоварване и нарушено чувство за справедливост на работа могат да доведат до бърнаут

доц. Бистра Ценова за факторите, които водят до бърнаут

Само който истински гори в работата си, може да прегори и да стигне до състоянието, известно като бърнаут. Това е синдром, който е характерен за развитите общества. Това каза за Радио Кърджали доц. Бистра Ценова, изследовател на феномена прегаряне или бърнаут. 
До него се стига, ако съществуват или бъдат нарушени няколко фактори в професионалния живот. Едни от тях са насилието и агресията и високото натоварване в работата. Взаимодействието и сплотеността на работното място, които са тясно свързани със социалната подкрепа, са друг фактор, който провокира възникването на бърнаут, каза доц. Ценова. Четвърти фактор - това е балансът между усилие и възнаграждение, отплата, която имаме за това кое съм вложил в работата, какво получавам насреща - бонуси, парична заплата, повишението, похвалата, признанието, което не струва нищо, но у нас тотално го няма. Добре свършената работа се приема само с мълчание или с изкривяване на устни. А всяка работа би трябвало на човек за това да му се каже едно "благодаря" и да го похвалиш, коментира доц. Ценова. Друг фактор, това е чувството за справедливост - по отношение както на заплащане, повишение, възнаграждение, разпределение на работа и задачи - на един все престижните, с които да блести пред публиката, а на друг все тегавата, най-мръсната, отзад, в задния двор. Чувството за справедливост - на това хората много остро реагират и за България специално е установено, че е мощен фактор за това да се чувстват нещастни, неудовлетворени от живота и сломени. Именно чувството за справедливост е тотално нарушено, каза още доц. Бистра Ценова.

Още от БНР уеб