Любима Петрова-началник на Държавен архив-Благоевград: „67 години опазваме паметта на поколения от Пиринско“

Любима Петрова

10 октомври е празника на българските архивисти. На хората, които работят за опазване на колективната памет на нацията.

67 години Държавен архив – Благоевград събира и опазва паметта на поколения от Пиринско. За този период са събрани близо 3000 архивни фонда. Това са над 200 хиляди архивни единици, или папки с документи, събирани от поколения архивисти. В линейни метри общата им дължина е близо 2 километра. „Най-старият документ е книга на латински език от 1753 година. Другите стари документи са от началото на 19 век, част от тях са в групата на т.нар. особено ценни и уникални документи. Сред тях са 4 султански фермана, като 2 от тях са за църквата в село Тешово“- каза Любима Петрова, началник на Държавен архив-Благоевград.

Личните фондове в благоевградския архив са над 100 – на значими личности, свързани с национално-освободителните борби, както и наши съвременници.

От близо 10 години ДА-Благоевград работи по дигитализацията на архивните документи. „Дигиталният архив се попълва сравнително бавно, тъй като това е труден процес. Но с дигитализацията се разширява достъпът до документите и използването им. При нас до момента има дигитализирани над 1600 снимки в системата, които дават един по-различен визуален прочит на историческите събития.“ 

Чуйте звуковия файл...


По повод професионалния празник  на българските архиви ДА-Благоевград организира днес Ден на отворените врати. Гостуваха ученици от 10-ти клас на Националната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий /бивша Солунска“-Благоевград, които бяха запознати накратко с историята и дейността на институцията. 

Те имаха възможност да се докоснат до най-старите и уникални документи, които се съхраняват в масивите на архива, а също и документи, свързани с историята на гимназията, в която учат.

Честит професионален празник на работещите в Държавен архив – Благоевград!