„Голямото брайлово четене”

„Голямото брайлово четене” започна във Варна в Специалното училище за деца с нарушено зрение „Проф.д-р Иван Шишманов”във Варна.

Проектът  се реализира по идея на Националното читалище на слепите „Луи Брайл 1928” и предвижда днес и утре в морската столица незрящи  деца и възрастни да четат книги на брайл, за да се възкреси отново значението на този шрифт.

Директорът на училището Жулиета Петкова обясни, че тя и колегите й четат на брайл, а трима учители са на обучение в София. 

Даниела Стойнова разговаря със Спас Карафезов - председател на националното читалище „Луи Брайл” за преживяването да четеш и когато си незрящ - чуйте в прикачения звуков файл.Утре  подобна инициатива ще се проведе и в културния дом на Съюза на слепите на улица „Петко Стайнов“ 3.  В четенето могат да се включат незрящи от всички възрасти.