Planifikohet rritje e pagesave sociale në vitin 2020

Që nga 1 korriku i vitit të ardhshëm pensionet do të shtohen me 6.7 për qind. Kjo parashikohet në projekt-buxhetin e Sigurimit Shtetëror Shoqëror për vitin 2020, njoftoi Radioja Kombëtare. Për pensionet shteti do të ndajë afro 373 milionë euro më shumë në krahasim me vitin e tanishëm. Nuk parashikohet ndryshim i formulës së llogaritjes së pensioneve 203 milion euro më shumë, ose 2.43 miliard euro, janë të parashikuara për shëndetiin gjatë vitit 2020. Kjo bëhet e qartë nga projekt-buxheti i Arkës Kombëtare të Sigurimeve Shëndetësore.

Още от БНР уеб