Енергийната бедност – възможни решения

Любомира Константинова разговаря с експерти по въпросите на енергийната бедност в „Нашият ден“

„Трийсет и девет процента от домакинствата у нас живеят в енергийна бедност и не могат да поддържат комфорт в домовете си през зимата – по данни на Центъра за енергийна ефективност "ЕнЕфект". - Близо половината от населението ни е в енергийна бедност.

На първо място се нареждаме по двата водещи показателя за размер или обхват на хората, които не могат да отопляват и да охлаждат домовете си комфортно през зимата или през лятото. На второ място сме по забавяния на плащането на сметките към топлофикационните и електроразпределителните дружества“.

Така изглежда статистиката на енергийната бедност у нас. Тя приема различен вид в големите градове и в малките населени места, но е навсякъде. 
В студиото на „Нашият ден“ Любомира Константинова разговаря с експерти в търсене на решения на проблема. 

"Топлофикация представлява букет от различни проблеми, следствие на лошото управление - каза Константин Павлов - новият кмет на софийския район "Лозенец". - А лошото управление води до големи загуби на енергия, пилеене на финансови ресурси и разбира се замърсяване. Към това се добавя проектът за изграждане на инсинератор - за изгаряне на отпадъци в центъра на София.

Хората, които се опитват самостоятелно да решават проблема - да слагат фотоволтаици или панели за затопляне на вода се изправят пред непреодолими административни пречки.

Наболелите проблеми с отоплението на София са много и не са решавани от години“ – обобщи Павлов и завърши философски и донякъде оптимистично, че: Всички проблеми, създадени от хората, могат да бъдат решени от хора.“

Петър Кисьов, експерт по устойчиво енергийно развитие изтъкна, че в българския контекст енергийната ефективност е свързана с поставяне на изолация и смяна на прозорците, но следващите две важни стъпки са замяна с модерни отоплителни съоръжения и внедряването на възобновяем източник, който да произвежда енергия.“

Асен Ненов от фондация „Екоцентрик“ посочи възможни решения на това как да не замърсяваме, когато сме бедни? Как да не бъдем наказани с неефективно, скъпо и замърсяващо отопление, когато не можем да си позволим да плащаме на “Топлофикация“. Той предлага домакинствата да се обединяват в т. нар. енергийни кооперативи и да изискват от властта да подпомага проекти за алтернативна енергия.

●На Петър Кисьов и "Енергийна агенция – Пловдив" им предстои финал в Европейския парламент на 21 ноември, като част от европейския акселератор за енергийни иновации, на който MOVE.BG е съорганизатор.

Още от Нашият ден