Ден на Русенския университет отбелязват днес

На 12 ноември Русенският университет "Ангел Кънчев" празнува. Университетът отбелязва  74-години от създаването си и 169-годишнината от рождението на патрона си - Ангел Кънчев. На тържеството бяха наградени студенти и факултети за приноса им в развитието на висшето учебно заведение - каза  ректорът  член кореспондент проф Христо Белоев:"С чувство на удовлетвореност посрещаме празника. С филиалите във Видин, Силистра и Разград определено този регион го покриваме с над 50 бакалавърски и над 80 магистърски специалности. Позиционирали сме се много силно в Трансграничния регион с много наши румънски партньори. Участваме в две големи международни организации. Имаме седалище в Букурещ и в Гюргево. Протягаме ръка към българите в Молдова в Тераклийския държавен университет "Григорий Цамблак" , да стане филиал на Русенския университет….Видинският филиал е една гордост за нас. Там имаме няколко специалности, интересът определено е към педагогически специалности. Може би следващата година ще разкрием педагогика на обучението по двойка специалности.."


Във филиала на Русенския университет "Ангел Кънчев" във Видин вече четвърта година има прием. Приблизително 600 студенти се обучават в шест специалности. Най-новата специалност, която се радва на голям интерес е "История и български език и литература".


Веселина Георгиева е студент първа година, в тази специалност. Тя е семейна, с две деца, работи и успоредно с това намира време да учи:


"Български и история си харесвам от ученическите години, намирам време да уча. Добре е измислена системата, преподават ни систематизирано. ….Много удобно е. Избрах тази специалност, защото ми допада….като цяло това е голямо облекчение за хората от града ни и от областта…"


Първа година студент в специалността "История и български език и литература" е и Евелина Тодорова от Видин, която сподели:


"Тази специалност е за мен, харесва ми работата с деца, работя, имам дете и успоредно с това успявам да уча. Оправдаха ми се очакванията, преподават ни страхотни професионалисти…"


Във Филиала на Русенския университет "Ангел Кънчев" във Видин тази година първите студенти ще вземат своите дипломи със степен "Бакалавър".


Още от Цветовете на деня