„Кратко въведение в любовта“ от Роналд де Суза

Разговор на Радослав Чичев с Паулина Мичева в „Артефир“

С книгата си „Кратко въведение в любовта” Роналд де Суза ни повежда из лабиринта на най-естественото и най-загадъчното чувство. 

Защо обичаме, как избираме кого да обичаме, егоистични или алтруистични са желанията на любовта, защо най-прекрасното чувство на света ни кара да вършим ужасни неща... 

Отговорите на тези и на много други въпроси ще ви помогнат да откриете своята любовна история и да разберете любовните сценарии на другите.

Роналд де Суза (р.1940), професор емеритус в Университета на Торонто, е изнасял лекции в повече от двайсет страни. Сред областите му на интерес са емоциите, философията на биологията, етиката и естетиката.
Още от Артефир