Залагаме на по-чиста градска среда и нов площад в Перущица

Интервю на Живка Танчева с Мария Вълканова

След изборните страсти, дойде времето за работата и отключване на проектите по места.

Ще погледнем напред с новия кмет на Перущица - Мария Вълканова от ГЕРБ. За програмата, за новия пъстър общински съвет в града, за европейските проекти в бъдеще и за наследството от бившия кмет Ради Минчев говорим с нея. 

Мария Вълканова каза, че в програмата й най-важното е това, че иска да превърне Перущица в една по - чиста, по - уютна и по - красива община. Тя ще заложи на благоустройството, чрез подновяване на парковете, културните сгради с местно значение, изграждане на по-добра инфраструкура. Веднага започвам работа по водоснабдяването на града и реновиране на пътя Перущица - Върховръх.

Проблемите са много, но това, което искам да променя първо е липсата на чистота в града, каза Мария Вълканова. Тя назначи нови работници на щат, които да участват в поддръжката на градската среда.

Новият кмет смята, че трябва да се промени и обнови площадното пространство в центъра на Перущица. Средствата за това реновиране ще дойдат или с европари или по друг начин от бюджета. Друго основен проблем, който е задължителен е пътят Перущица - Йоаким Груево.

Към момента има финансиране от Министерството на култура за покрива на Историческата църква в Перущица. Това е проблем от първия ми ден като кмет. Имаме финанси, но има забавяне в определянето на изпълнител, и договорът е до 15 ноември, каза още Мария Вълканова. 

Сумата отпусната от МК е над 109 000 лева.

Задълженията на община Перущица са 93 5835 лева, а отделно има поети задължения към фирми за 1 345 000 лева. 

В най-скоро време ще има и нов договор за снегопочистване, стартирана е процедурата за обществена поръчка и ще работим по нея, заключи Вълканова.


Още от Точно днес