"Новият ден" на 21 ноември 2019 г. с Димитрина Дончева

По какъв начин читалището може да бъде част от възпитанието на децата и да играе важна роля в предаването на българските традиции?

Каква е ролята на фестивалите за привличането на туристи в България?

От какво се нуждае Центърът за социална рехабилитация и интеграция „Живот под дъгата” за деца с аутизъм във Варна? Днес ще се проведе концерт с благотворителен базар в тяхна подкрепа.

Каква е събираемостта  на местните данъци от началото на годината във Варна?

С какво третото издание на Туризъм Експо „Дестинация Варна"ще е по-интересно?