Предлагат реформа на социалните услуги за възрастни

''Заедно'' от 22 ноември 2019 година

Според заместник-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова в тази област не е инвестирано години наред, а местните власти не са били подпомагани от държавата за развитието и модернизирането на домовете за възрастни. Заедно със Сдружението на общините ще се направи оценка какви нови услуги да бъдат създадени за възрастните хора и къде ще бъдат разкрити. Институциите ще се реформират поетапно със средства от оперативните програми "Развитие на човешките ресурси" и "Региони в растеж". Според заместник-министър Русинова  целта е домовете да предлагат модерни и качествени комплексни социални и здравни услуги. Какво мислят за това в самите институции и какви са сега условията, отговор потърсихме в Дома за стари хора в град Кула, който е най-големия в региона. Домът, който е създаден преди почти 60 години сега носи името "Свети Василий Велики". Капацитетът му е за 50 души, разказва директорът Илияна Цанова. С нея разговаря Йорданка Герасимова.

"Ще видим какво ще решат с новия  закон от първи януари. И тук се говори за направата на повече дневни центрове, защитени жилища. Социалната политика е в такава посока- домовете да се разформироват...Имаше преди това едно проучване на нуждите на общините от социални услуги. Нашият район е със застаряващо население. Дано да се вземе това предвид и да не се правят прибързани решения"- коментира Илияна Цанова.

Жечка Илиева и Веса Стоянова са сред настанените в Дома за стари хора в град Кула:

"Домовете трябва да са достъпни за повече хора. Мисля,че трябва по-дълго да се задържат така."

"Условията са добри, но може би има нужда да се направи нещо по-съвременно."

Социалните услуги са сред приоритетите на Общината, каза пред Йорданка Герасимова кметът на Кула Владимир Владимиров:

"В. Дома за стари хора, който съществува, той е с капацитет за 50 потребители, преди три години беше направен ремонт и условията мога да кажа, че са повече от прилични. Възрастните хора виждам, че те страдат по-скоро от липсата на контакти и в Дома за стари хора те попадат в една среда със свои съмишленици, с хора, с които могат да споделят. Община Кула предлага социални услуги почти по целия каталог от услуги, които се финансират от Министерството на труда и социалната политика, в това число са и грижите за възрастните хора. Преди шест години бяха изведени децата от една сграда-бившия Дом за деца с умствена изостаналост и тази сграда остана неизползваема. Направихме си труда веднага да поръчаме препроектиране, за да бъде тя пригодена за настаняването на възрастни хора. Там ще  има два центъра за настаняване от семеен тип. Това е заложено и в програмата за социални услуги на общината, както и в областната програма."

Още от Заедно