Петима заместник-кметове в община Стара Загора от следващата година

С петима заместник-кметове ще разполага в следващите 4 години от мандата си кметът на Стара Загора Живко Тодоров. Това предвижда предложението за промени в структурата на Общината, което ще бъде разгледано от общинските съветници на сесията на 19 декември. Променят се и ресорите на заместник кметовете, които до този момент бяха четирима.

.Новите заместници на Живко Тодоров ще бъдат с ресори: „Устройство на територията, строителство и инвестиции”, „Общинска собственост, стопанска политика и спортни дейности”, „Транспорт, чистота и екология“, „Култура, туризъм и младежки дейности” и „Образование, здравеопазване и социални дейности”.

Ще бъде закрита Дирекция „Административно – правно обслужване“ ,която ще се обособи в няколко самостоятелни отдела: „Правно нормативно обслужване, „Човешки ресурси“, „Административно и информационно обслужване“, „Административно стопански дейности“. Закрива се Дирекция „Европейски програми и международно сътрудничество“ и ще се създаде Дирекция „Инвестиции и Европейски програми“ с два отдела: Отдел
„Инвестиции“ и Отдел „Европейски програми и международно сътрудничество“.

Общата численост на Общинска администрация се запазва на 359 щатни бройки.

Още за готвените промени чуйте в прикачения звуков файлОще от БНР уеб