"Изгрей зора" с Кирил Алексиев на 8 декември

10,00 – 12,00 ч.
     Проф. д-р Пламен Павлов от  Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ – „Св. Климент Охридски   като създател на  на българската писменост“; 
     Радослав Симеонов – „За Деня на българската бойна слава..." ;
     Гост в студиото ще е д-р Янко Христов, за разговор по темата „Формирането на българската народност – процес през вековете“.

Още от Изгрей зора