Kisha Ortodokse Bullgare kremton Shën Anën

Më 9 dhjetor Kisha Ortodokse Bullgare kremton Ngjizjen e Shën Annës – nënë të Hyjlindëses. Shën Anna konsiderohet mbrojtëse e martesës, familjes, amësisë, vajzave, grave me barrë dhe të vejushëve. Populli e shënon këtë ditë si festë e namatisjeve, ditë të emrit kanë njerëzit me emra Ana, Anna, Anka, Ani, Janko, Janka.

Още от БНР уеб