Диляна и Петър рисуват бъдещето и градят настоящето без оправдания

Диляна и Петър откриват доброволчеството и го приемат като основна част от живота

В основата на думата "добрoволец" е заложен нейният смисъл. Ако си добър човек, няма как да не ти се прииска в даден момент от живота си да помогнеш на някого. При някои този момент настъпва доста рано.

Диляна Гюрова и Петър Галев се впускат в света на добрите дела спонтанно, без да мислят много или да се колебаят. Започват да помагат като съвсем естествен житейски процес. Основна част от живота - в това се превръща доброволчество за всеки, решил да опита. Помощта не струва нищо, но дава много. В това са убедени Диляна и Петър. Те безвъзмездно даряват своите труд, време и внимание, а в замяна получават житейски уроци и безценни приятелства.

Диляна се чувства късметлийка с доброволчеството

Героите на "Моята история за доброто" помагат за сбъдването на детски мечти, за по-лесен живот на хора в беда или на такива в нужда. Променят нагласите в обществото за доброволния труд. Диляна и Петър рисуват бъдещето и градят настоящето, без да търсят извинения или оправдания. Щастието властва тогава, когато е породено от лично удовлетворение. Доброволците променят света с труда си, но истинската промяна се случва в умовете им: в удовлетворението и щастието, че помагаш на другите, на някого, който има нужда от твоята помощ.

Петър се чувства щастлив като помага на другите

Доброто е навсякъде - само трябва да имаме очи за него и да се пуснем по неговото течение.

Още от Моята история за доброто