Целта на общностното развитие е социална промяна

Валентина Георгиева за правилата за работа с общности

Преподавателят по културология Валентина Георгиева, която участва в Програмата за общностно развитие към Българския фонд за жените, представи пред Радио София част от дейностите по общностно организиране в България.

Методът на общностно организиране има повече от един век история. Заражда се в една конкретна историческа среда на икономическата криза - Голямата депресия в САЩ в началото на 20-и век. Същината на метода е в разбирането, че с общността се работи, общността не е заварена, тя не се самопоражда. Необходима е много работа, за да може хора, които се срещат на площадката или се срещат на приятелски събирания, за да се забавляват, или пък дори се срещат на улицата на протест - такива едни случайни сбирки не са общност. Необподимо е време и целенасочени усилия тези хора да изградят връзка помежду си, да могат да рискуват заедно някакво начинание, да знаят как да знаят технологията на граждански натиск върху властите, за да може в крайна сметка да има един ползотворен диалог.

Организации за общностно развитие

Няколко са организациите, свързани с метода за общностно развитие, като те работят с различни общности – едни са фокусирани върху образованието, други към ромски общности, общностите на сексуалните малцинства, в полето на работа с жени тепърва започват работа по този метод, посочи Валентина Георгиева::

Всеки малък подтик за социална промяна може да бъде обединителен признак, стига да намерим път към околните. Една голяма част от метода на общото организиране да различните стъпки, различните форми на комуникация, така че да се свържем и да направим кампания.

Принципи

Много важен принцип е да се започва отдолу-нагоре, откъм самите хора, поясни Георгиева:

Първо се срещаме с хората, говорим с тях, правим си нещо като фокус групи, напълно неформални, за да видим тях какво ги вълнува какви са техните нужди, какво биха искали да променят и тогава започваме лекичко, за да видим кое е най-малкото и най-лесното нещо за осъществяване, най-малката промяна, която те искат и най-лесно биха постигнали.

Обучение

В София има много квартали, които се нуждаят от внимание, и по отношение на градоустройство, и по отношение на някакви елементарни социални придобивки като училища и детски градини. Всеки квартал би спечелил от малко по-добро осветлени. Методът на общностно организиране, обаче, работи не само с квартални общности, но и такива, основани на идентичност. Затова и Българският фонд за жените организира обучение в края на февруари 2020 година, в което ще се опитае да формираме малки групи, по примера на женските групи за взаимопомощ, като ще се търси как от такива разговори за подкрепа може да се премине към колективно действие. Обучението не е ограничено до лидери, които биха искали да се занимават само с жени, а е отворено и към етнически общности и към квартални общности.

Още от Радиоприемница