Гергана Лаптева за контрастите на Южна Америка

Чуйте разговора с Гергана Лаптева за Южна Америка и книгата „Врата на боговете“

Знаете ли къде се намира „Вратата на боговете“? Или живеят т.нар. „европейци“ на Южна Америка? А на кое летище предлагат чай от кока? В новата си книга – „Врата на боговете“, Гергана Лаптева от Българския антарктически институт събира истории, преживявания и легенди от Южна Америка. 

Лаптева разказа за плаващите острови на езерото Титикака, където хората си строят къщи, лодки, дори цели острови от тръстика. И как понякога, когато местните хора се скарат, просто разрязват тръстиките и разделят острова на две. 

Гергана Лаптева нарича Боливия, например, страна на контрастите. Но се оказва, че в Южна Америка има още много контрасти.