Книга за "Книжовото наследство на Пловдив"

С Любозар Фратев разговаря Веселина Пеева

Книга за Пловдив с исторически факти от дълбока древност и Възраждането е дело на възрожденските усилия на основателя на фондация „Балкански културен форум“ Любозар Фратев- спомоществовател, общественик и бизнесмен.

Това е 14-та книга, която той издава. Нарича се „Книжовен паметник за Пловдив“ и е посветена на домакинството на града като Европейска столица на културата 2019.

Книгата е по-различна от останалите, защото досегашните 13 книги бяха посветени на Пловдив, на възрожденската и следвъзрожденската епоха. 11 от тях бяха авторски книги – потулени, забравени, премълчавани и дори неудобни книги за политиците на своето време. Изключение правят две от тях – подборката на доц. Юлия Николова и великолепното историческо изследване „Възрожденският Пловдив“  на проф. Николай Генчев.

Взехме съгласие от дъщерята на  Кирила Възвъзова Каратеодорова да черпим информация от нейния научен труд „Непресъхващи извори“ с идеята да покажем на хората, които обичат миналото, документите, по които те могат да направят реконструкция на миналото. Така се получи една пълна антология на писаното за Пловдив от Античността до края на 19 в..

Фратев уточни, че  книгата е структурирана в три раздела – „Древност“, Средновековие“ и „Ново време“.

Писмените паметници от Античността са доста скромни, поради това, че предците ни – древните траки са били безписмени. В по-голямата си част изворите са писани от древноримски и римски историци, съдържат описания на бита на древните траки, предания. Всичко, което е представено, е свързано с бесите и одрисите, които населяват района на Пловдив.

В периода 7-14 в., посветен на Средновековието, данните  са по-разнообразни и най-пространни са византийските източници. Градът, като най-важен център на Горна Тракия, има  стратегическо значение и 13 пъти поне сменя своите владетели.  

В третия раздел са цитирани много документи, сред които и официалните дипломатически кореспонденции, публикации в европейския печат.

Оформител на книгата е художникът Костадин Отонов, а редакцията на текстовете е на д-р Стефан Шивачев – директор на Историческия музей и на Данаил Георгиев.

Убеден съм, че книгата ще обогати познанието ни за любимия ни град и ще умножи гордостта, че сме част от него. 

Цялото интервю е в звуковия файл.


Още от Точно днес