Покаяние цял живот

''По пътя към храма'', 05.01.2020 г.

Неделята, в която се намираме днес е Неделя преди Богоявление, в която се подготвяме за празника Кръщение Христово, който е едно историческо евангелско събитие, когато Христос, преди да излезе на обществена проповед отива на река Йордан при Йоан Кръстител и се кръщава от него във водите на свещената река.

"Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му" /Мк. 12:3/.

"Тези думи от Свещеното Писание ни говорят за това как великият Пророк и Кръстител Господен приготвял народа за приемане на Христос Спасителя. Този велик Божи избраник бил определен да приготви пътя на Единородния Син Божи, идващ в света, за да предразположи и приготви хората за приемане на Иисус Христос със своята проповед за покаянието. Той подканял всички идващи при него, в пустинята към разкаяние за греховете и към промяна начина им на живот. И Сам Спасителят, след встъпването в обществено служение на човешкия род, преди всичко се обръщал към хората със слово за покаяние. "Покайте се и вярвайте в Евангелието", призовавал Той (Мк. 1:15).

Ние, братя и сестри, следва да помним, че Бог, като присъстващ навсякъде, винаги се намира с нас, взира се в нас, вижда всички наши помисли и дела, че Той някога ще ни съди на Страшния съд, където ще се открият всички наши мисли и дела, за които ние ще трябва да дадем отчет. И, както казва Свещеното Писание, едни ще отидат във вечния живот, а други – във вечната мъка (Мат. 25:46).

Да се постараем, братя и сестри, всячески да избягваме греха, да се борим с него, а ако попаднем под негово влияние, да не се отчайваме, но да побързаме отново да станем от падението и да принесем истинско разкаяние пред свещенослужителите. И това искрено разкаяние ще ни помогне да възстановим в душата си мира, спокойствието и единението с Бога. Амин."

Схиархимандрит Йоан /Маслов/

В рубриката "Съвременна Библия" - Честита Нова 2020 година! За съжаление, за перничани не е толкова честита. Преди Нова година те се помолиха срещу сушата и безводието, поразило областта. Ако молитвата не проработи, след Нова година идват кукерите. Те ще изгонят злото. Молебенът и кукерският танц битуват в съзнанието на българите като народни традиции. Но дали те не означават нещо повече от това?