Нова технология за разлагане на въглища до газ и преобразуването му в метан ще инсталират в ТЕЦ "Марица Изток" 2

проф. Жеко Ганев

Нова технология за разлагане на лигнитни въглища до газ и преобразуването му в метан ще инсталират в ТЕЦ „Марица Изток“ 2. Разработката е на старозагорския електрофизик проф. Жеко Ганев и вчера е одобрена от Министерство на енергетиката за внедряване.

Това е зелена енергийна технология с многопластов социален ефект, без аналог в световната практика, съвместима с механизмите на протокола от Киото и принципите на Зелената сделка на Европейския съюз, каза при представянето на разработката председателят на УС на ТПП Стара Загора Олег Стоилов.

Инсталацията ще утилизира емисии от въглероден двуокис, в околната среда те ще намалеят с 60%, каза на пресконференция авторът й.

Ключов момент в този процес е създаването на електрохимична технология за синтез на въглерод от лигнитни въглища. Тя е резултат от многогодишни научноприложни изследвания на процеса вакуумна високотемпературна пиролиза със стръмен емисионен фронт на електродна инверсия. Няма аналог и е една от малкото в световната практика промишлена технология, при която се постига пълно молекулярно разпадане на хидратирани органични вещества.

Така термичното разлагане на лигнитни въглища се извежда на качествено ново ниво – получаване на пиролизен газ с високо съдържание на водород. Синтеза в газодинамична плазма на алкани – метан от смес на пиролизен газ с високо съдържание на водород и уловения въглероден двуокис от димните газове чрез реверсивна абсорбция с амини.

Технологията е ноу-хау на старозагорска фирма и е предпоставка за производство на „зелена“ електрическа енергия от лигнитни въглища при минимални емисии на въглероден двуокис.Още от Спорт и музика