Обзор на доц. Ружа Маринска за изобразителното изкуство на 2019-а

Божидар Любенов разговаря с Ружа Маринска в „Европейски паралели”

Отминалата година предложи немалко възможности на почитатели и любопитна публика за срещни с много произведения на изкуството. А понякога и с техните автори. 

Имаше и изложби, които изненадаха и посетители, и куратори, и притежатели на картини. Това пък доведе, макар и за кратко, до оживление около всичко, свързано с изобразителното изкуство у нас – създаване, експониране, колекциониране…

За по-интересните изложби, автори и техните творби, представени в някои от  художествените галерии през отминалата година, разговаряме с доц. д-р Ружа Маринска– изкуствовед, историк на изкуството, художествен критик, преподавател по история на изкуството в Националната художествена академия и Нов български университет, директор на Националната художествена галерия в началото на българския преход.Още от Европейски паралели - за музея, за галерията