Съдейки по проектобюджета за 2020 г.

Публичният сектор, културата и екологията остават приоритет за Столичната община

Чуйте подробности по темата от репортери на Радио София

Столичната община предвижда увеличение на разходите за публичния сектор – образованието, социалните дейности и здравеопазването, както и в сферата на културата.

Проектът на бюджет за столично здравеопазване за 2020 г. предвижда 54.450 млн. лева, като за делегирани държавни дейности 31 млн. лева, отпуснати от държавата.

Общината е заложила 5 млн. повече в общинското финансиране, за да осигури увеличение на заплатите в тази сфера.

Приоретет на общината остават детските ясли. В момента те са 24 самостоятелни, в които са записани 2100 деца в 95 групи.

За изграждане на детски градини, ясли, училища и техните ремонти са планирани 61.4 млн. лв. Със собствени средства на общината ще бъдат изградени 2 ясли - в „Красно село“ и „Триадица".

Приоритет в столичното образование остават строителството и подобряването на детските градини и училищата. Миналата година са разкрити 26 нови групи , които се посещават от 585 деца.

Тази година ще бъдат построени 4 нови градини в „Манастриски ливади“, кв. "Овча купел", "Горна баня" и в район „Витоша“. Ще бъдат разширени детски градини в районите "Витоша", " Връбница", "Възраждане", "Красно село". Ремонти и разширения са предвидени на детски заведения на 7 сгради, които са изградени от етернитови плоскости.

Предстои изграждане на столова и кухня към 104-то ОУ в район  „Триадица", възстановяване на плувен басейн и физкултурен салон в 30-о СУ в район „Възраждане“, изграждане на физкултурен салон към 100-тно ОУ в район „Сердика“, изграждане на 3-етажен учебен корпус към 28-о СУ в район „Красна поляна“, изграждане на физкултурен салон и изложбена зала към ПГИИ „Проф. Николай Райнов“ в район „Сердика“.

Ще бъде изпълнен и проект за основен ремонт и реконструкция на  26 училища и детски градини на територията на столичната община по ОПРР 2014-2020 г.

Основна дейност на общината по отношение на лечебните заведения е тяхното финансиране, тъй като стопанисва 5 болници и два специализирани центъра. През 2019 г. в тях са са инвестирани над 6,42 млн. лева. Столичната община финансира и няколко скринингови програми – за рак на гърдата, за щитовидната жлеза и други.
По програмата за ин витро са родени 13 бебета, а общината всяка година отделя по 70 000 лева за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми.

Акцент в столичното здравеопазване остава електронният здравен портал, като информацията за общинските лечебни заведения и лекарите - специалисти в тях  ще бъде разширена. От тази година през сайта, посетителите ще могат да си запазват часове за лекарски преглед.

Сектор Здравеопазване в Общината ще бъде с два отдела – за медицински и икономически дейности.

За култура, образование, спорт и туризъм на София проектобюджетът предвижда 3,1 млн. лева.

Средствата ще бъдат разпределени за реализиране на събития от годишния календар, проектно финансиране, програма за съфинансиране на спортни събития и международни форуми, програма Спортна инфраструктура и програмата София - европейска столица на спорта.

Продължават програмите, с които се финансират различни граждански политики - "Европа", "Култура" и "Навън".

Снимка: Георги Нейков

Регионалният исторически музей ще разполага с малко над 1,5 млн. лева.
Предстои да бъдат  изпълнени европейски проекти за къщата на Яворов, културен институт "Средец" и Театър София, уточни зам.-кметът Тодор Чобанов.

Общинското туристическо дружество ще работи приоритетно през 2020 година за маркетинга и рекламата на София като туристическа дестинация през сайта visitsofia.bg, както и за категоризацията и контрол на туристическите обекти. Повече от половината туристи в София идват по/за културни събития, а 20-30 на сто – за форуми.

Общината планира 3 млн. лева да бъдат изразходени за развитието на спорта в града, като смята да продължи подкрепата на дейности на спортни клубове и младежки организации, училища и детски градини, модернизиране на спортна училищна инфраструктура и изграждане на парк-фитнес площадки със свободен достъп.

За направлението " Архитектура и градоустройство" в план сметката на София са заложени малко над 4,285 млн. лева.

Средствата ще бъдат използвани за изготвяне на проекти за подробни устройствени планове, за подготовка за технически инвестиционен проект за пл. "Св.Неделя", за концепция за социализация на северното крило на Централната минерална баня, за обновяване на сградата на Столичната библиотека, за проекти на районните администрации, за подобряване на градската среда, което включва изграждане на зелен ринг, пешеходни връзки и парк "Кукуряк", за дейности по програмата "Културно наследство". За премахването на опасни обекти и незаконно строителство главният архитект Здравко Здравков е планирал най-много средства  - 1,635 млн. лева.

Припомняме, че проектобюджетът трябва да влезе в зала за гласуване в СОС не по-късно от 23 януари т.г.


Още от Вашият глас