Законов текст трябва да регламентира промоциите

Богомил Николов, ''Активни потребители''


За да вземе информирано решение всеки потребител трябва да разполага с ясна информация относно прилаганите цени на услугите и наличните промоции по време и след изтичане на срочен договор за мобилни услуги.

Жалби до Комисията за защита на потребителите и до Комисията за регулиране на съобщенията относно нелоялни практики на мобилните оператори са изпратили от "Активни потребители". Промоциите не се намират в закона, нямат легална дефиниция, казва Богомил Николов от неправителствената организация. Случвало се е всеки потребител да се сблъска със ситуация, в която от оператора има принуда за преподписване на договор, когато той стане безсрочен. Ако това не бъде сторено, от оператора могат да кажат, че ще бъдат получавани сметки по други тарифи на по-високи цени.

Една от основните цели на Закона за електронните съобщения е телекомуникационните оператори да осигуряват възможности на потребителите, включително на възрастни, хора с увреждания или със специфични потребности, да извличат максимална полза от избора, цената и качеството на електронните съобщения, както и да получават ясна и разбираема информация за това. Затова законът изисква от телекомите да разработват и публикуват ценова листа на услугите, в която са посочени цени на предлаганите услуги, ценови пакети или тарифи, и условия за тяхното ползване.

 "Вече всяко предложение за договор е промоционално. Промоцията се превърна в практика, в стандарт, в основна цена. Когато искате да изберете договор, вие виждате само цени на промоции. Не виждате основната цена. Основната ни претенция  след като разгледахме съдържанието на сайтовете и различните тарифни планове е, че човек трябва да знае истинската цена. Когато договорът изтече - операторите обясняват за новите промоции. Преди години в Закона за ел. съобщения се появи специална разпоредба, която се противопоставя на автоматичното подновяване на договорите - ако не е уговорено между потребител/търговец, договорът автоматично става безсрочен при същите условия. Сега се подписва договор за промоционален продукт, а когато той изтече - той се превръща в безсрочен при неясни условия".

Срочен договор може да бъде продължен само при изрично писмено съгласие на абоната относно условията за продължаване. При липса на такова съгласие - след изтичане срока на договора той се преобразува в безсрочен при същите условия. Абонатът има право да прекрати безсрочния договор с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки за това.

В резултат на проучването и сравнителния анализ на информацията, от "Активни потребители" стигат до следното заключение: липса на самостоятелна информация относно ценова листа на услугите с посочени стандартни цени на пакетните услуги. Фокусът в информацията към потребителите са промоционалните пакети, в които се откриват цени на някои основни услуги с уговорката, че това са цените след изчерпване на промоционалния пакет. Така, макар формално да е предоставена някаква информация за цени и пакети, за потребителя не е ясно върху каква база се формира промоцията/отстъпката.

"През двете години на договора трябва да се има предвид, че тарифите се изменят. Т.е след това няма да намерите същия план, той ще е с по-висока цена. След нашия сигнал има известна промяна: в най-новите договори вече има по-ясни указания, старите обаче остават енигма. В тях се говори за стандартни цени, които не са посочени. Това е основание исканото да не се дължи. Очакваме корекция на поведението и законов текст, регламентиращ промоциите. Тях ги няма в законите. Промоцията започва да се използва по различни начини - дори стока с изтекъл срок може да се продаде като промоция".

Не може да се говори за достъпност до информация за ценова листа и стандартни цени, анализират още от организацията. Някаква информация относно цени се намира в промоционалните планове - относно цената на съответния месечен план, както и описание на цени в предплатените планове. При този ограничен обхват на информация обаче относно ценовата листа на услугите със стандартни цени и тарифи, за потребителя не е ясно и разбираемо кои цени са промоционални и кои стандартни, за да може обективно да прецени базата, от която се формират промоциите/отстъпките.

Още от Цветовете на деня