От днес в Стара Загора набират кандидати за алтернативни форми за отопление

Интервю на Десислава Крачолова с Росица Копривчина

От днес до 20 март е срокът за кандидатстване по пилотната фаза на проект за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в община Стара Загора. Първоначално ще бъдат подменени отоплителните уреди на 80 старозагорски домакинства. Всеки от одобрените кандидати за участие ще получи безвъзмездно доставка и монтаж на новото отоплително оборудване. Безплатен ще бъде и демонтажът на съществуващото, работещо на дърва/въглища такова, изнасянето му, както и предаването му за рециклиране.

Класирането на кандидатите ще се извършва на базата на три критерия, каза за Радио Стара Загора Росица Копривчина, директор на дирекция „Транспорт, чистота  и екология“ в Община Стара Загора.

Първият критерий е наличие в домакинствата на деца, възрастни хора или лица с увреждания; втория- брой лица, които се отопляват в домакинството и третия критерий- енергийна ефективност на жилището.

Предвидена е петгодишна гаранция и гаранционен сервиз на доставените и монтирани нови уреди, при условие на спазване от страна на одобрения кандидат на изискванията за правилна експлоатация, поддръжка и годишна профилактика. Заложен е и годишен технически профилактичен преглед на доставеното ново отоплително оборудване – еднократно в периода след първия отоплителен сезон и преди втория. Одобрените кандидати ще получат още и инструкции за експлоатация и поддръжка, както и обучение при доставката.

Кандидатстването е всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа, в Центъра на Община Стара Загора за прием на документи на следния адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 107, партер. Гражданите могат да задават въпроси по електронен път и на следния адрес: m.g.georgieva@starazagora.bg

Община Стара Загора ще информира одобрените кандидати за участие в Пилотната схема за прогнозната дата за сключване на договора, която зависи от графика на доставка на отоплителните уреди. Стремежът е сключването им да е достатъчно време преди началото на отоплителния сезон.

Интегрираният проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух по Програма LIFE на Европейския съюз има за цел да допринесе за намаляването на количеството на фините прахови частици – основен проблем на качеството на въздуха в България.

Още от БНР уеб