Без редукция на наказанията за тежки престъпления

С Маноил Манев разговаря Веселина Пеева

Смисълът на промяната, която  премиерът възложи да направим, е да се даде възможност на Съда той да прилага пълната тежест на Закона, когато са налице обстоятелства, казващи, че съществуващите в момента разпоредби на НК в чл. 63 не изпълняват функциите за това да няма такива хора, извършващи жестоки престъпления по улиците и на свобода. Идеята е Съдът да може да прилага пълната тежка мярка за такива престъпления и да няма предварително гарантирана редукция на наказанията за определен род престъпления на непълнолетните лица. Това подчерта депутатът от ГЕРБ Маноил Манев.

По думите му, дискусиите ще се състоят на две платформи. 

Ще помоля политиците да не политизираме проблем, който не е за пренебрегване и няма цвят. Само за 2018 г примерно 700 са ненавършилите 18 години, преминали през детска педагогическа стая за престъпления против личността и 5 са за убийство. Това са страшни числа и ние трябва да вземем спешни мерки.

И  другата плоскост е, че текстовете на Закона първо трябва да бъдат обсъдени с експертите, Прокуратурата, експерти по наказателно право и едва  тогава да  конкретизираме текстове, за да няма разнобой и текстовете да действат, да са приложими и да осъществяват превенция на престъпленията.

 Манев бе категоричен, че  не може да се слага знак за равенство между това да отговориш на потребностите на обществото и да предложиш светкавични и отдадени на чувства мерки.

Концентрирали сме се върху това, Съдът да има правото да накаже непълнолетните лица така, както е вътрешната му убеденост. Сега максимумът е 12 години и това е дисфункцията на Закона, тъй като на една трета от тях осъденият може да излезе на свобода, а наказанието трябва да съответства примерно на 20 години.

Да бъдем реални и адекватни на обстоятелствата, призова депутатът от ГЕРБ Маноил Манев. 

Чуйте повече от звуковия файл:


Още от Точно днес