Социалната подкрепа на центровете за деца в София - практика, нужди, перспективи

Чуйте разговора с Минка Йовчева

Две нови социални услуги ще бъдат открити на територията на Столичната община - Център за обществена подкрепа и Център за работа с деца на улицата, стана ясно на заседание на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика към Столичния общински съвет (СОС).

Целта е да се подркепят семействата в риск, повиши родителският папацитет. Не бива да оставяме децата без грижи, да бъдат на улицата – обясни пред Радио София и Боян Бочев Минка Йовчева - ръководител на дирекция ''Социални услуги за деца и възрастни'' към Столичната община.

Дейността предвижда оценка на рисковете и работа със специалисти – психолози, созциални работници.

Йовчева припомни, че преди 9 години Столичната община се е фокусирала върху проблема с децата на улицата. Бил е сформиран мобилен екип към Дирекция „Социално подпомагане“ в район „Оборище“. Екипът още работи, и то той е денонощно на разположение, приема сигнали, прави обходи.

След решението на СОС предстои да бъде обявен конкурс за извършване на услугите от изпълнители, които разполагат със специалисти, сграден фонд и оборудване.

Как на практика работи един център за работа с деца?

Пред Радио София това разказаха Иво Ванчев - ръководител на Център за работа с деца на улицата „Посока“ , и Стела Гачевска - изпълнителен директор на фондация Конкордия България,  която администрира центъра.

Той е открит през 2009 г. Тогава по улиците е имало много деца, срад които и болни.

Вече присъстваме осезаемо в самите общности, правим всекидневни обходи – посочи Стела Гачевска. Предстои да бъде разкрит нов център в сърцето на общността – между „Орландовци“ и „Малашевци“, където има и сегрегирани училища.

Мобилните ни екипи пряко се сблъскват с нуждите на родители и деца – допълва Иво Ванчев. – Така че можем да окажем подкрепа в посока превенция от отпадане от образователната система.

Помощта може да бъде и социално-битова, в зависимост от случая.

Сигналите могат да постъпят от близки на семейството, от учителя, от социалните медиатори.

Целта на Стела Гачевска и Иво Ванчев е да подпомагат не само ромските общности, а всички уязвими. Според тях, за да бъдат ефективни усилията в тази област, те трябва да са дългосрочни, комплексни и координирани между институциите. От подкрепа имат нужда и структури, които оказват грижи за други.

Още от Вашият глас