Държавата обявява процедура за закупуване на гори от частни собственици

Интервю на Веселина Миланова с Елена Величкова в предаването „12+3“

Над 1 милион са собствениците на частни гори у нас. Тези гори са раздробени на парцели със среден размер под 10 дка. Това прави управлението им трудно и неефективно. Ето защо държавата за втори път обявява процедура за закупуване на гори от частни собственици.

Подадени са 1715 заявления, което е с над 50% повече, отколкото първата процедура през 2016 г.

„Собствениците имат интерес към тези сделки. Голяма част от тях не са запознати със състоянието на горите. Целта на Министерството на земеделието е да подобри състоянието на тези имоти. Интересът е взаимноизгоден“, обясни за предаването „12+3“ Елена Величкова от агроведомството.

Тя поясни, че няма значение какъв тип е гората, но изискването е за площта – максимум 50 дка.

„Предложената от собственика цена е основанието да се сключи сделката... Имотът трябва да граничи с държавни гори. Най-много точки получават имотите с площ между 1 и 10 дка. Горските имоти трябва да имат защитни или специални функции - да бъдат защитени зони, горски разсадници, географски култури, дендрариуми“.

Интервюто с Елена Величкова можете да чуете в звуковия файл.


Още от 12+3