Когато се финансира нещо с дълг - да се кажат точно обектите

Не смятам, че тази кредитна линия ще създаде фискален натиск в тази бюджетна година

Интервю на Антония Попова с Георги Стоев

Какво е финансовото състояние на Община Пловдив и допустим ли е нов заем от 120 милиона лева? Отговорите научаваме от Георги Стоев, икономист и председател на „Тракия тех“.

Георги Стоев каза, че бюджетът от 343 млн. лева на Пловдив за 2020 година позволява дългово финансиране на капиталовите разходи в програмата. Това е бюджет със 160 млн. лева местни приходи, каза Стоев. По думите му 1/4 отиват за капиталови разходи, т.е. в номинални суми до 40 млн. лева на година ще се изхарчат за построяване на активи от общината. 

Аргументите за теглене на заем са различни, но тук става дума за кредитна линия, подчерта още икономистът. По думите му е важно да има прозрачност, че когато се харчат парите на данъкоплатците. 


Рисковете пред кредитната линия са да има разногласия в общинския съвет, където отделни съветници да настояват да бъдат финансирани други проекти, незаложени в плана на общинската администрация.  

По-трудните за управление години ще бъдат третата и четвъртата година от този мандат, прогнозира Георги Стоев. Той поясни, че в бюджет 2020 има запазване на приоритетите, да се създвата добра инфраструктура, а също училища и образователни обекти.

Още от Точно днес