Поредно заседание по делото за добив на природен газ в община Генерал Тошево

На 28 януари, вторник, от 11 часа ще се проведе поредното заседание по делото за добива на природен газ в община Генерал Тошево в Административния съд във Варна. Делото започна, след като фирмата "Русгеоком" внесе жалба срещу решението на РИОСВ-Варна да даде отрицателно становище на инвестиционното намерение за разработването на 41 сондажа в землищата на 18 населени места в добруджанската община.

Основният мотив на Екоинспекцията беше опасността от замърсяването на единствения източник на питейна вода за Добруджа и част от северна Румъния - т.нар. подводен ресурс Малм Валанж. Искането на "Русгеоком" да добива природен газ в региона на Тошево беше посрещнато с поредица от протести, в края на 2017 година беше проведен и местен референдум, на който близо 97% от гласоподавателите се обявиха против използването на плодородната добруджанска земя за добиване на подземни природни богатства. Миналата година се появиха и твърдения на експерти, които предупредиха, че добивът на природен газ може да доведе до радиоактивно замърсяване на почвата. Срещу подобни инвестиционни намерения са и всички земеделски производители, според които добруджанската земя не трябва да бъде допуснато да бъде замърсена.

С настъпилата криза с липсата на вода за хиляди потребители в България от Инициативния комитет срещу добива на природен газ в Тошевско отново заявиха, че не бива да се допуска нашата да бъде замърсена. Чуйте призива на един от членовете му Синтия Недялкова пред кореспондента на БНР в Добрич Мая Щърбанова:

Още от БНР уеб