Общината трудно развързва кесия

Предложението да бъде стартирана процедура по възстановяване алтернативните източници на водоснабдяване в Шумен не бе подкрепено от общинската комисия „Бюджет и финанси“. Съветникът Добромир Драев предложи Община Шумен да изтегли кредит с прогнозна стойност от 10 млн. лв, с който да бъдат възстановени старите кладенци край града. Представителите в комисията се съгласиха, че подобна инвестиция е необходима. Чуха се обаче забележки, че предложението не спазва конкретни процедури за теглене на дългове. Освен това, общината има кредитни задължения до 2025 г., а това ще затрудни бъдещо банково кредитиране.

Не бе подкрепено и искането за общинско финансиране, с което да бъде пребазирана аптеката на шуменската многопрофилна болница. Директорът на лечебното заведение д-р Димитър Костов не успя да убеди членовете на комисията, че трябва да бъдат отделени 100 000 лв. от общинската хазна. По време на заседанието бе обсъдена възможността ремонтът да бъде извършен от Общинското предприятие „Строителство и благоустройство“ с по-малко средства.


Още от БНР уеб