За пръв път в света: Учени от вуза ще работят по проект, свързан с криоконсервацията в козевъдството

Тракийският университет отваря врати за IT специалисти

Доц.Добри Ярков: Разкриваме нови специалности

Интервю на Таня Балабанова с доц. Добри Ярков


Разкриват нови бакалавърски специалности  в Тракийския университет (ТрУ) тази есен. Две от тях са уникални за страната – „Етерично – маслени култури“ и „Местни финанси“. Това съобщи за Радио Стара Загора наскоро избраният нов ректор доц. д-р Добри Ярков.

На академичен съвет, проведен преди дни, са били одобрени учебните планове за четири нови специалности – „Местни финанси“ в Стопанския факултет, „Етерично – маслени култури“ в Аграрния факултет и двев Медицинския колеж – „Помощник - фармацевт“ и „Медицинска козметика“. Приемът по тях ще стартира през предстоящата академична 2020/2021 година. Вече се разработват и магистърски програми, по които да продължи квалификацията на завършващите, обясни доц.Добри Ярков.

Новото ръководство работи активно с изпълнителната власт и бизнеса, за да отговори на потребностите на пазара на труда. След задълбочени разговори в процес на подготовка са и други две бакалавърски специалности в дигиталната сфера. Едната – „Информатика и компютърни науки“, а другата – „Комуникационна и компютърна техника“. Бъдещите IT кадри ще са отраслово ориентирани. И в хуманната, и във ветеринарната медицина, аграрният сектор също има потребност от специалисти с дигитални компетенции“, сподели доц.Ярков. Заради дългогодишните проблеми с липсата на работна ръка в животновъдството, усилията са насочени към автоматизация и роботизация на работния процес.

„Ветеринарна медицина“ и „Животновъдство“ - лидер в рейтинговата система на висшите училища в България

Солидната подготовка на студентите и близо вековната традиция на  ветеринарната медицина в Стара Загора й отреждат заслуженото първо място и в последната класация. В топ 3 се нареждат още педагогика, растениевъдство и хранителни технологии. 

Кандидатстудентската кампания – отвъд пределите на страната

Същинската работа вече е започнала. Екип на ТрУ посети преди дни Испания в рамките на образователна инициатива, организирана от посолството ни в Мадрид. Преподавателите са запознали посетителите с възможностите за следване в Стара Загора. Скоро опциите ще бъдат популяризирани и пред българската диаспора в Молдова и Кипър.

Близо 10 000 наши и чужди студенти учат в ТрУ през тази година. Трайно расте интересът на младежи от други страни към висшето училище. В старозагорската Алма матер усвояват нови знания граждани на 48 държави, преобладават от Великобритания, Гърция и Кипър, но има и от далечния остров Ямайка, както и от екзотичната Малайзия. Над 650 висококвалифицирани преподаватели и гост – лектори работят в ТрУ. Висшето училище предлага богата гама от специалности. Избор на бъдеща професия може да се направи измежду 100 бакалавърски, магистърски и докторски програми, разпределени  в 6 факултета – Медицински, Ветеринарномедицински, Аграрен, Педагогически, Стопански и „Техника и технологии“ в Ямбол. Още три други структурни звена администрира вуза – Медицинския колеж в Стара Загора, Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите, както и филиал в Хасково, където обучават медицински сестри и акушерки.

Мащабни прояви за 25 – та годишнина на ТрУ

Ръководството на университета и местната власт на Стара Загора вече дискутираха подготовката за тържествата през месец май. Гости от страната и чужбина ще се включат в научна конференция и множество събития, посветени на четвъртвековния юбилей.

Стара Загора е утвърден университетски център. Млади хора избират да следват в Града на липите заради професионалните възможности, материално – техническата база, както и добрата среда за над 15 вида спорт. Подобренията по инфраструктурата продължават с пълна сила, сподели ректорът. По думите му кметът Живко Тодоров е дал обещание да бъде изградена няколкокилометрова вело- и пешеходна алея, която ще свързва Студентския град с близкия квартал „Железник“. Предстои изграждането и на модерен информационен център, за който е осигурено финансиране.  Доц. Ярков подчерта, че се работи активно за привличане на средства по европейски програми, водят се разговори и с няколко министерства, които да подпомогнат ТрУ. „Вече имаме подписани различни проектни линии за над 7 млн. лева само за 7 седмици“, похвали се ректорът.

Иновации дават тласък на науката

Водеща за амбициозния екип на университета ще бъде и изследователската работа през следващите години. Започват задълбочени проучвания върху криоконсервацията на семенна течност от животни с висок генетичен потенциал, последващо производство на ембриони и ембриотрансфер. Предстоящите експерименти ще се извършват за първи път в света в лабораториите на вуза. В научното предизвикателство ще се включат млади български учени, на които ще бъде даден шанс за професионална изява, наред с това и възможност за публикации в авторитетни издания. Стремежът е към постигане на  прогрес в областта на козевъдството, заключи доц.Ярков