Съвместно съжителство или граждански брак

Доц. д-р Красимир Димитров
Тенденцията, според която все повече хора живеят на семейни начала, бележи възходящ растеж през последните години. Всъщност, това не е ново явления, но през последните 30 години се засилва и задълбочава, обясни пред Радио София доц. д-р Красимир Димитров от Юридическия факултет на Софийския университет. Статистиката сочи, че около 2/3 от живеещите съвместно, съжителстват на съпружески начала. Причините за това могат да бъдат най-различни, като една от тях вероятно е разглеждането на брака като по-висока отговорност.

Идеята фактическото съжителство да бъде правно уредено се появява още през 2000 г., но 20 години по-късно тя все още не е реализирана. От тази липса на законодателна уредба страдат най-вече децата, смята доц. Димитров. Ако се роди дете по време на фактическото съжителство, то следва да бъде припознато от бащата. Нещо повече - няма възможност да се търси издръжка при фактическо съжителство, а ако такава се уговори, тя не би била законна, допълва доц. Димитров. 

Новият Семеен кодекс от 2009 г. внесе сериозни изменения във всички институти на семейното право. За първи път съпрузите могат да избират както при встъпване в брак, така и по време на брака един от три имуществени режима - законов режим на общност, законов режим на разделност и брачен договор. Според доц. Димитров именно брачният договор е най-либерален, но за съжаление приложното му поле все още не е достатъчно голямо.

Според новия Семеен кодекс няма и условие за сключване на граждански брак преди църковния, но все пак документът може да бъде изискан преди извършване на религиозния обред.   

Според ставрофорен иконом Михаил Михайлов, предстоятел на софийския храм „Свети апостол Йоан Богослов“, свещеник може да извърши венчание, преди да е сключен граждански брак, без да е застрашен от наказание. Въпреки това в църковния календар, който е официално издание на Българската православна църква, първото условие за встъпване в църковен брак, е предоставяне на препис извлечение от акта за сключване на гражданския брак.

Според него това е така, тъй като юридически легитимният брак служи, за да могат да бъдат разгледани редица въпроси, включително и тези, свързани с евентуален развод. Какво още обясни отец Михаил Михайлов за значението на църковния брак и за семейството - чуйте в звуковия файл.

Още от Вашият глас