Обявиха грипна епидемия в област Стара Загора, спират учебните занятия

| обновено на 30.01.20 в 07:00
Интервю на Теодора Иванова с д-р Таня Перчемлиева

Въз основа на продължаващото интензивно увеличаване на заболелите от грип и остри респираторни заболявания  през последните дни и запазващата се тенденция за достигане на епидемични стойности, както и доказаните положителни проби на грипни щамове от лица с вирусни инфекции, считано от 30 януари се обявява грипна епидемии в област Стара Загора, информират от пресцентъра на Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Засегнати са възрастовите трупи до 63 години.

С оглед прекъсване ни епидемичната верига в условията на грипна епидемия и ограничаване на заболяемостта от остри респираторни заболявания и грип сред учениците, предлагаме прекратяване на учебните занятия в област Стара Загора за периода 30 януари – 7 февруари 2020 г.

Препоръчваме на:

Лечебните заведения за болнични помощ:

·  Преустановяване на свижданията

·  Спазване на строг противоепидемичен режим

·  Готовност за разкриване на допълнителен леглови фонд за лечение на болните от грип и усложненията му

·  Преустановяване на плановата оперативна работа в отделенията с хирургичен профил

·  Осигуряване ни маски за персонала.

Лечебните заведения за извънболнична помощ

·  Стриктно спазване на привилата за противоепидемичен режим на работа в лечебното заведение

·  При възможност разделяне на потоците - фебрилно болните от другите болни и при възможност създаване на противогрипен кабинет

·  Да се провежда правилна диференциална диагноза ни случаите е клиника на ОРЗ и своевременно включване на антивирусни терапия

·  Осъществяване на медицинската помощ по домовете за фебрилно болните

·  Носене на маски от персонала.

Общопрактикуващите лекари

·  Осъществяване на медицинската помощ по домовете за фебрилно болните, като се използват освен часовете за визити, и часовете за детска и женска консултация

·  Носене ма маски от персонала

·  Прекратяване на работата на женските и детски консултации

·  Преустановяване на провеждането на плановите профилактични имунизации и реимунизации

·  Провеждане на правилна диференциална диагноза на случаите с клиника на ОРЗ и своевременно включване на антивирусни терапия.

За детски и учебни заведения

·  Задължително провеждане на ефективен ежедневен филтър в детските заведения

·  Недопускане на болни деца в детските заведения, както и провеждане на лечението им в тях

·  Недопускане в училищата на болни ученици от грип и ОРЗ

·  Създаване на организация за контрол, относно спазването на необходимия дезинфекционен и противоепидемичен режим, както и спазване на висока лична хигиена

·  Извършване на често проветряване на помещенията. Осигуряване на достатъчно количество дезинфекционни и миещи препарати

Недопускане на болни от ОРЗ и грип от персонала на учебни и детски заведения.

  РЗИ препоръчва на населението:

·  Ограничаване на социалните контакти и избягване на събирането на много хора в затворени пространства

·  Болните с висока температура и други признаци на грип да не провеждат самолечение

·  При наличие на симптоми за грип да посещават личните си лекари и да не ходят болни на работа.

Това е въпрос на лична отговорност към себе си и към другите, тъй като най-добрата предпазна мярка е ограничаване контактите с болни хора, особено тези с хронични заболявания, бременни жени и деца.

РЗИ - Стара Загора продължава ежедневно да извършва активен надзор над заболяемостта от грип и ОРЗ.


Още от БНР уеб