Пазители на живото наследство

Светлана Тарашоева разговаря с Ирена Тодорова във ''Време и половина''

За редица народи нематериалното културно наследство е основен извор на идентичност и е значимо свързано с тяхната история. Как обаче се опазва то в една глобализирана международна култура, свързана с техническия и информационен прогрес? За съжаление голямо количество културни изяви – като музиката, танца, словото, обредите, съборите или традиционните културни умения – са застрашени от изчезване. 

Причината е, че това наследство е уязвимо – то е крехко и преходно във времето, в повечето случаи съществуващо като факт само в момента на изпълнението или при предаване на някакво умение. Затова е особено важно да се насърчат носителите на нематериалното културно наследство да практикуват дейностите и да предават познания и умения на следващите поколения. Кой се грижи и как за всичко това – чуйте разговора с д-р Ирена Тодорова – изпълнителен директор на Регионалния център за опазване на културното наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.