Можем ли да отидем на санаториум с помощта на НОИ

Фрагмент от ''Цветовете на деня''

Ежегодно със Закона за бюджета за държавното обществено осигуряване се определят и средства, които се изразходват за дейността по профилактика и рехабилитация по условия и ред, регламентирани в Наредба No 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация. Предвидените за 2019 година средства за профилактика и рехабилитация бяха малко над 20 млн. лева, посочват от Националния осигурителен институт. Право да ги ползват имат лица, за които са внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеци, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. Това изискване не се прилага за лицата, получили увреждане в резултат на претърпяна трудова злополука и професионална болест. По темата разговаряхме с директора на Териториалното поделение на НОИ във Видин Пламен Георгиев

"НОИ, чрез неговите Териториални поделения финансира и контролира дейността по профилактика и рехабилитация. Право на такава помощ имат осигурени лица за общо заболяване, майчинство и трудова злополука. През 2019 година парични помощи ползваха и лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност, които не са навършили възрастта и срокът на инвалидността в експертното им решение на ТЕЛК/НЕЛК не е изтекъл. За тази година, 2020-та пенсионната възраст за мъжете е 64 години и три месеца, а за жените 61 години и шест месеца ... По груба сметка по около 180 лева излиза на едно лице, ако трябва да си доплати 10 дневен престой."- обясни Пламен Георгиев

Паричните помощи за профилактика и рехабилитация се отпускат на лица с установени заболявания и след преценка на лекуващия лекар, еднократно в една календарна година за 10 дни престой. Финансирането на дейността по профилактика и рехабилитация през 2019 година включваше средства за не повече от 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно по цени, утвърдени от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, частична парична помощ за хранене в размер на 7.00 лева за един храноден, лимит за една нощувка в размер на 18.00 лева. Видинчани са информирани и се възползват от услугите, които предлага НОИ, а новите посочи още директорът на Териториалното поделение в крайдунавския град Пламен Георгиев. В началото на месец март трябва да бъде готов и списъкът със санаториумите и лечебните заведение, които ще приемат пациенти с помощта на НОИ през настоящата година.

Повече по темата можете да чуете в звуковия файл.

Още от Цветовете на деня