Разширява се кръгът от съдии, които са атакувани публично

Интервю на Силвия Великова с Галина Гиргинова в предаването „12+3“

Публични атаки и медийни атаки към съда са във фокуса на становище на Съюза на съдиите в България, адресирано до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет в защита на магистрати от медийни атаки. Становището е на базата на медиен мониторинг, като един от участниците в него е журналистът Галина Гиргинова.

В предаването „12+3“ тя подчерта:

Разширява се кръгът от съдии, които са атакувани. В миналия анализ установихме 44 съдии, обект на атака, а за сегашния анализ броят е 99. Засилва се тенденцията да се атакуват съдии, постановили конкретни съдебни актове… Медийните атаки рефлектират върху правораздавателната дейност на съдиите и върху професионалната им възможност да решават обективно дела, защото се насажда страх“.

Анализът обхваща две години и половина, включени са публикации от 13 различни медии. Има материали с квалификации, уронващи престижа на съда, с непроверени твърдения, със слухове за съдии.

„Факт е, че Съдийската колегия рядко реагира. Едното обяснение е, че половината от състава е избран през парламента. Много често част от атакуващите съда публични личности са представители на тези партии, които са избрали тези членове на ВСС“, допълни Гиргинова.

Интервюто с Галина Гиргинова можете да чуете в звуковия файл.


Още от 12+3